با تیم ما آشنا شوید

  1. خانه
  2. keyboard_arrow_left
  3. با تیم ما آشنا شوید

با تیم ما آشنا شوید

تیم آرتا تجارت در خدمت شماست…

مدیریت
تیم آرتا تجارت

آقای هرمز جعفری

مدیر مالی

شماره های تماس :
۰۲۱-۸۸۹۷۳۲۱۹
داخلی ۲۰۶

تیم آرتا تجارت

آقای سروش اصفیا

مدیر داخلی کارخانه

شماره های تماس :
۰۷۱-۳۲۶۲۹۲۳۸

تیم آرتا تجارت

خانم تقوی

مدیر اداری

شماره های تماس :
۰۲۱-۸۸۹۷۳۲۱۹
داخلی ۲۰۵

تیم آرتا تجارت

دکتر بهرنگ عادلی

مدیر بازرگانی

شماره های تماس :
۰۹۱۲۶۴۰۱۲۹۵
۰۲۱-۸۸۹۷۳۲۱۹
داخلی ۱۰۵

تیم آرتا تجارت

مهندس علی عضلاتی

مدیر تولید

شماره های تماس :
۰۷۱-۳۲۶۲۹۲۳۸
داخلی ۱۰۰

همکاران
تیم آرتا تجارت

خانم شیروانی

مسئول کنترل کیفیت

شماره های تماس :
۰۷۱-۳۲۶۲۹۲۳۸

تیم آرتا تجارت

آقای سعید جعفری

مسئول تدارکات

شماره های تماس :
۰۲۱-۸۸۹۷۳۲۱۹
داخلی ۱۰۴

فهرست